Âm Mưu Ác Quỷ 2023

Âm Mưu Ác Quỷ

HD 6.3 111 Phút
Một công ty công nghệ sinh học hùng mạnh có công nghệ đột phá cho phép họ nhân bản những người có ảnh hưởng nhất trong lịch sử chỉ bằng một vài đoạn DNA. Đằng sau công ty này là một nhóm những người theo chủ nghĩa Satan đánh cắp tấm vải liệm của Chúa Kitô, khiến họ sở hữu DNA của Chúa Jesus. Bản sao này sẽ đóng vai trò là lễ vật cuối cùng cho quỷ dữ. Tổng lãnh Thiên thần Michael đến trái đất và sẽ không dừng lại ở đó để chấm dứt âm mưu của quỷ dữ.

Phim Tương Tự

HD

Quái Thú

1989 Movie
HD

Sử Thi Về Ben-Hur

1959 Movie
HD

Paráclito

2022 Movie
HD

The Fog

2005 Movie
HD

Die Passion

2022 Movie
HD

Jesus

1999 Movie
HD

The Nativity Story

2006 Movie
HD

Jason X

2001 Movie
HD

Người Trừ Tà 3

1990 Movie
HD

New Nightmare

1994 Movie

Đề xuất Phim